Ventoses Kiwi-Omnicup

La ventosa KIWI Omnicup o estàndard és la més versàtil dels models de Kiwi.

El seu vareta flexible i la seva copa de perfil baix permeten la seva col·locació sobre el punt de flexió del cap del nadó, independentment de la posició del cap del fetus. Això és vital per realinear el cap de manera que els diàmetres més petits del cap del fetus es presentin al canal de part.

Quan la ventosa KIWI es col·loca correctament i s'exerceix una tracció en línia amb l'eix pèlvic, es poden corregir les malposicions del cap del fetus.