Estora protecció caigudes

Redueix el risc de lesions si una persona te el risc de caure del llit.

Fabricada en vinil d'alta resistencia al desgast i absorbeix la energia del impacte 6 vegades mes que un matalas de 6 cm de grossor.