Política de Qualitat

J. TOURON SA

DEFINEIX LA SEVA POLÍTICA DE QUALITAT, I DECLARA EL SEU COMPROMÍS AMB ELS SEGÜENTS PRINCIPIS I OBJECTIUS:

 Política de qualitat

  1. REALITZAR ELS TREBALLS SEGUINT UNES BONES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS I GARANTINT LA QUALITAT EN LA REALITZACIÓ DE LES CONSULTES, D’ACORD AMB ELS MÈTODES ESTABLERTS I AMB ELS REQUISITS DEL CLIENT
  2. ASSEGURAR QUE EL NIVELL DE SERVEI SIGUI EFICAÇ, FIABLE, IMPARCIAL I CONFIDENCIAL
  3. COMPLIR ELS TERMINIS ACORDATS AMB EL CLIENT PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS (EXECUCIÓ DELS ASSAIGS I LLIURAMENT DELS INFORMES)
  4. DONAR MÀXIMA PRIORITAT A LA SATISFACCIÓ DEL CLIENT, I ACONSEGUIR RESULTATS POSITIUS EN LES ENQUESTES PLANTEJADES
  5. IMPLANTAR, MANTENIR, CORREGIR I MILLORAR DE FORMA CONTINUADA EL SISTEMA DE QUALITAT IMPLANTAT
  6. POTENCIAR LA IMPLICACIÓ DEL PERSONAL EN EL SISTEMA DE QUALITAT
  7. QUE HI HAGI UN AMBIENT DE TREBALL AGRADABLE I INVOLUCRACIÓ DEL PERSONAL EN L’EMPRESA
  8. COMPLIR ELS REQUISITS LEGALS I REGLAMENTARIS QUE ENS APLIQUIN, AIXÍ COM DE CLIENT, A TOTS ELS ÀMBITS EMPRESARIALS.