Política de Qualitat i medi ambient

J. TOURON SA

Defineix la seva POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT, i declara el seu compromís amb els següents principis i objectius:

 Política de qualitat i medi ambient


• El compliment estricte de la legislació vigent aplicable i altres requisits que se subscrigui a tots els projectes en què actua.
• La satisfacció dels clients superant-ne les expectatives.
• La prevenció dels danys i del deteriorament de la salut dels seus treballadors, millorant-ne les condicions de treball i elevar el nivell de protecció de la seva seguretat i salut.
• La prevenció de la contaminació, l'ús i el consum eficient de l'energia.


Principis en la gestió de la qualitat

La qualitat forma part de la cultura de l'empresa. La nostra estratègia en matèria de Gestió de la Qualitat es regeix pels principis d'actuació següents:
• Disposar d’un equip humà qualificat i amb alt grau d’experiència i que cada treballador sigui responsable de la qualitat en el seu lloc de treball.
• Mantenir una tecnologia moderna i constantment posada al dia.
• Satisfer els desitjos i expectatives dels clients a l'hora de dissenyar i subministrar els nostres productes i serveis.
• Desenvolupar la mentalitat de la millora contínua a tota l'organització.


Principis a la Gestió Ambiental

Conscients que l'impacte mediambiental principal de les nostres activitats consisteix en l'ús de recursos i la generació de residus, s'han definit mecanismes que contribueixen a la protecció de l'entorn natural i els recursos.
En termes globals, la nostra estratègia en matèria de Gestió Ambiental es regeix pels següents principis d’actuació:
• Considerar el component mediambiental en les decisions d'inversió en nous projectes i activitats i millorar el comportament ambiental.
• La involucració de tots els empleats a les bones pràctiques ambientals quant a la gestió correcta de residus i consums energètics mitjançant les oportunes accions de formació i sensibilització.
• Promoure les bones pràctiques ambientals de preservació de l’entorn i dels recursos energètics a les nostres parts interessades (clients, proveïdors i societat en general).