Autoclaus de càrrega vertical

  • Autoclaus verticals amb i sense secat Selecta

  • Autoclaus verticals amb secat i sense secat Raypa

  • Càrrega i descàrrega de cistells Raypa

  • Càrrega i descàrrega de cistells Selecta